Project List of Major Project(2019-23)
S.NO Group Member Name PROJECT NAME MENTOR’S NAME
1 Shrey Rehani Early Detection of Pariknson’s Disease Prof. Abhishek Swaroop
Sattvik Lavaniya
Prakhar Kumar
2 Mayank Singh ML Based Dementia Detection Dr. Madhur Jain          Ms. Nishi Jain
Sanidhay Grover
Shivank Sadwal
Sameer Chandnani
3 Gavneesh Jain Campus Network Architecture Dr. Aman Dureja
Palak Bansal
Mehak Sharma
Harshit Gupta
4 Parth Jain Ad Astra Dr. Varsha Sharma     Ms. Pooja Mudgil
Abhinav Goel
Shreya Jindal
Rajat Gupta
5 Rakesh Singh Image and Text Conceal using Steganography Dr. Ritu Gupta           Dr. Richa Vats
Pankaj
Sunil Kashyap
Jasmeet Kaur
6 Nandita Upreti Yoga Pose Detection System Dr. Madhur Jain
Anas Ejaz Ahmad
Hritik Kesharwani
Onkar Manuja
7 Gourang Vyas Health- Veda App Dr. Nitish Pathak
Vipul Kaushik
8 Yajur Tuteja YouTube Transcript Summarizer Dr. Varsha Sharma
9 Ruchita Parashar FaceTrack Real-Time Facial Recognition System for Automated Check-In Dr. C.M. Sharma        Dr. Richa Vats
Tulsi Thakur
Priyanshu Kumar
10 Vansh Gupta FUNDBLOCK Dr. Shailendra Gaur    Ms. Ankita sharma
Shreya Sharma
Abhishek Kumar Tiwari
Shraiya Wakeup Alarm using Seat Belt Detection sytem Dr. Nitish Pathak         Ms. Meenakshi
11 Ridham
Prerna
Prachi
12 Sidharth Sahni Hydrogen Shopify Web-App Builder Dr. Shailendra Gaur             Ms. Nishi Jain
Rupa Kumari
13 Akshit Pant (IT) Automated Delivery Bot Prof. Abhishek Swaroop
Rahul Sain (CSE)
Vineet Thakur(EEE)
14 Aditi HealEmo Dr. Ritu Gupta                Ms. Shivangi
Amit
Ashish
Lakshita Goyal
15 Nischay Gupta Pix2Pix-CGAN Model for Image Translation Ms. Pooja Mudgil     Ms. Shivangi
Kanika
Vishal Dangaich
Amisha Chandna
Ishan Khurana
16 Anurag Tuteja Generative Adversial text to image synthesis Dr. Aman Dureja
Sumit Bathla
Pallav Jain
Utkarsh Garg
17 Varun Sharma Automated Lifecycle of an Application Dr. Varsha Sharma     Dr. Richa Vats
18  Prateek Gupta Music Recommendation Systen Based on User’s Facial Emotion Ms. Shivangi
19 Pranav Verma QuikRest Prof. Abhishek Swaroop
Sarthak
20 Ayush Ailawadi Sentiment analysis on Multilingual data Dr. Rachna Jain            Dr. Monika Arora
Abhishek Mangotra
21 Utkarsh Sharma Prediction of blood clot origins in ischemic stroke using transfer learning Dr. Monika Arora             Ms. Pooja Mudgil
Jai Gaur
22 Sarthak Aggarwal Traffic Prediction  Ms. Ankita Sharma
Chaitanya Chopra
Jahaan Singh Jolly
 
List of Major Project IT(2018-22)
S.NO Group Member Name PROJECT NAME MENTOR’S NAME
1 Shubham Singh Tanwar E Voting System                   (based on Blockchain) Mr. C M Sharma
Deevanshu Srivastav
2 Ishan Joshi Scruitinizing Sleep Quality Via Machine Learning Ms. Pooja Mudgil
Arpit Bisht
3 Madhur Singhal Icarus: Network Wide Protection Dr. Manoj Kumar Gupta                         Mr. Madhur Jain
Pratyush Sharma
Sarthak Mishra
4 Anshul Aggarwal Sentiment Analysis from Text Feedback Ms. Pooja Mudgil            Ms. Varsha Sharma
Nitin Kaushik
5 Aryan Chauhan Camp Guide Dr. Nitish Pathak
Jatin kumar
Himanshu Sharma
Shashank Maheshwari
6 Nipun Gupta Speak Chat Application Mr. C M Sharma
Ritwik Choudhary
7 Shubh Aggarwal Movie Recommendation System Mr. Aman Dureja
Vikas Pushkar
Sourav Goel
8 Ajay Singh Brain Tumor Detection Dr. Monika Arora
Naman Kathuria
Yogesh Pal
9 Rishabh Sharma Review System and Sentiment Analysis Ms. Varsha Sharma
10 Sahil Kashyap WebRTC Real-time Voice Chat Dr. Rachna Jain
Shubh
Ishrat Manzoor
Manish Kumar
11 Vishal Deswal Smart Surveillance System Ms.  Pooja Mudgil
Arsh Singh
Rishabh Gupta
Utkarsh Sharma
12 Anany Gupta Email Survey Creator Mr. C.M. Sharma
Vatsal Gupta
13 Kartik Soni Image Steganography Dr. Ritu Gupta
Manan Arora
Shubham Kashyap
14 Akanksha Datyal Music Streaming Application Dr. Abhishek Swaroop
Anandana Jain
15 Harsh Kumar Sandesh-Android Messaging Application Ms. Varsha Sharma
Ashank Juyal
Daksh
16 Yug Gupta Konnect- A Social Media Dr. Nitish Pathak
Shikhar Singh Tolia
43 Disha Luthra Web Conferencing App Dr. Abhishek Swaroop
44 Khyati Srivastava
45 Ritika Chauhan
46 Uday Bhaskar Real Estate Web-Application Mr. Shailendra Gaur
47 Vishal Bhowmik
48 Divyanshu Varun
49 Ayushi Bansal Wirejoin Mr. Madhur Jain
50 Rishabh Chauhan
51 Rajat kumar VQA Android Application Dr. Monika Arora       Ms. Pooja Mudgil
52 Rishabh Gupta
53 Tarushi Kapoor
54 Ankit Agnihotri
55 Rishabh Kukreja One Stop Shop Ms. Varsha Sharma
56 Vrinda Dua Interact Pad Dr. Manoj Kumar Gupta
57 Divyanshi Sharma
58 Mriganka Sharma
59 Vishavjot Singh AI Personal Trainer Mr. Aman Dureja
60 Sarthak Kaul
61 Manaal Chaurasia
62 Garima Taragi PinStack Dr. Ritu Gupta
63 Aditi Sharma Credit Card Fraud Detection Mr. Shailendra Gaur
64 Prashant Khurana
65 Mohammad Aasim Kaif Online Exam Portal Dr. Abhishek Swaroop
66 Vansh Verma
67 Preeti Sahani
 
S.NONAME OF THE STUDENTPROJECT TOPICMENTOR’S NAME
1Anjali ChatterjiHACKSPRINTDr. Monika Arora
2Anand Shankar
3Kunal Sagar
4Vidushi Haskar
5Aditya GuptaAn Online Video Streaming ApplicationMr. Madhur Jain
6Chahat Bhatia
7Niharika Aggarwal
8Parth Sethi
9VarunFace Mask DetectionMs. Pooja Mudgil
10Sachin
11Piyush
12Radhika
13SwarnimHeart Disease PredictorMs. Pooja Mudgil
14Tushar Goyal
14Dhruv GuptaHindi News Classification using Machine Learning and Deep LearningDr. Monika Arora
15Bhumika Dhingra
16Dajinder Singh

Project List of Minor Project(2019-23)
S.NO Group Member Name PROJECT NAME MENTOR’S NAME
1 Shrey Rehani Investigating the effectiveness of models in identifying and addressing hate speech Dr. Monika Arora         Dr. Rachna Jain
Sarthak Aggarwal
Prakhar Kumar
2 Mayank Singh ML Based Suspicious Activity Detector Dr. Madhur Jain          Ms. Nishi Jain
Sanidhay Grover
Shivank Sadwal
Sameer Chandnani
3 Gavneesh Jain Campus Network Architecture Mr. Aman Dureja       Ms. Nupur Tyagi
Palak Bansal
Mehak Sharma
Harshit Gupta
4 Parth Jain Ad Astra Dr. Varsha Sharma     Ms. Pooja Mudgil
Abhinav Goel
Shreya Jindal
5 Rakesh Singh E-Commerce Raiment Dr. Ritu Gupta           Dr. Richa Vats
Pankaj
Sunil Kashyap
Keshav
6 Nandita Upreti Object Detection in Foggy Weather Dr. Madhur Jain       Ms. Lalita Munjal
Rajat Gupta
Hritik Kesharwani
Onkar Manuja
7 Gourang Vyas Fitness and Financial Application Ms. Shivangi              Ms. Meenakshi
Vipul Kaushik
Yajur Tuteja
8 Anas Ejaz Ahmad JOBCART-Job Portal for the Unorganized Sector Mr. C.M. Sharma        Dr. Richa Vats
Ruchita Parashar
Tulsi Thakur
Priyanshu Kumar
9 Jai Gaur BPIT social media website using MERN stack Mr. Shailendra Gaur    Ms. Ankita sharma
Vansh Gupta
Shreya Sharma
Sattvik Lavaniya
Abhishek Kumar Tiwari
10 Manav Ahuja Faculty Management System Prof. Manoj Kumar Gupta                        Ms. Nupur Tyagi
Sanyam Khattri
Shashank Agrawal
Shraiya Fight with Covid-19 Dr. Nitish Pathak         Ms. Meenakshi
11 Ridham
Prerna
Prachi
12 Sidharth Sahni Invite Only Meeting App Mr. Shailendra Gaur             Ms. Nishi Jain
Rupa Kumari
13 Akshit Pant (IT) Automated Delivery Bot Prof. Abhishek Swaroop
Rahul Sain (CSE)
Vineet Thakur(EEE)
Vasu Jain (ECE)
14 Aditi The Bookverse- a book Universe Dr. Ritu Gupta                Ms. Shivangi
Amit
Ashish
15 Nischay Gupta Covid-19 Visualization, Prediction and Forecasting Ms. Pooja Mudgil     Ms. Shivangi
Kanika
Vishal Dangaich
Amisha Chandna
Ishan Khurana
16 Anurag Tuteja Dog Breed Identifier Using Deep Learning Mr. Aman Dureja     Ms. Lalita Munjal
Sumit Bathla
Pallav Jain
Utkarsh Garg
17 Varun Sharma Automated Amazon Workspaces Portal Dr. Varsha Sharma     Dr. Richa Vats
 Prateek Gupta
18 Pranav Verma Panchtatva Prof. Abhishek Swaroop
Sarthak
19 Ayush Ailawadi Sentiment analysis on multilingual data Dr. Rachna Jain          Dr. Monika Arora
Abhishek Mangotra
20 Rohit Aggarwal Hotel Booking Website Mr. C.M. Sharma     Ms. Nishi Jain
Jasmeet Kaur
21 Utkarsh Sharma Evaluation of Text Summarization Techniques Dr. Monika Arora             Ms. Pooja Mudgil
Chaitanya Chopra
22 Jahaan Singh Jolly Market Basket Analysis Dr. Nitish Pathak                       Ms. Ankita Sharma
 
Project List of Minor Project IT (2018-22)
S.NO Group Member Name PROJECT NAME MENTOR’S NAME
1 Vishal Deswal Smart Surveillance System Ms.  Pooja Mudgil
Arsh Singh
Rishabh Gupta
Utkarsh Sharma
2 Aditi Sharma Green Orchard Dr. Ritu Gupta
Kartik Soni
Manan Arora
Prashant Khurana
Shubham Kashyap
3 Aryan Chauhan Instagram Clone Dr. Nitish Pathak
Jatin kumar
Himanshu Sharma
Shashank Maheshwari
4 Ishan Joshi House Price Prediction using Machine Learning Algorithm Ms. Pooja Mudgil
Arpit Bisht
5 Ayushi Bansal Wirejoin Mr. Madhur Jain
Rishabh Chauhan
6 Anshul Aggarwal Stock Market Prediction using Kalman Filter in Algorithmic Trading Ms. Pooja Mudgil            Ms. Varsha Sharma
Nitin Kaushik
7 Sarthak Mishra Lethalloli: Post Exploitation Framework Mr. Madhur Jain
8 Nipun Gupta Web Application For Zoom Clone Mr. C M Sharma
Ritwik Choudhary
9 Shubham Singh Tanwar Open Diary Mr. C M Sharma
Deevanshu Srivastav
10 Shubh Aggarwal Fast Chat Mr. Aman Dureja
Vikas Pushkar
Sourav Goel
11 Ajay Singh Health Insurance Claim Prediction Dr. Monika Arora
Naman Kathuria
Yogesh Pal
12 Preeti Sahani WATCH IT Ms. Varsha Sharma
Rishabh Kukreja
Rishabh Sharma
13 Sahil Kashyap File Sharing Applicatipon Dr. Rachna Jain
Shubh
14 Anany Gupta Type Tester Mr. C.M. Sharma
Vatsal Gupta
15 Akanksha Datyal TechHub (A Web Application) Dr. Abhishek Swaroop
Mohammad Aasim Kaif
Vansh Verma
Anandana Jain
16 Harsh Kumar Whatsapp Clone Ms. Varsha Sharma
Ashank Juyal
Daksh
17 Madhur Singhal MedValley- Web Application Prof. Manoj Kumar Gupta
Pratyush Sharma
18 Yug Gupta FANAPP- Android Application Dr. Nitish Pathak
Shikhar Singh Tolia
19 Ishrat Manzoor Chatting Application Dr. Rachna Jain
Manish Kumar
20 Disha Luthra Online Code Editor Dr. Abhishek Swaroop
Khyati Srivastava
Ritika Chauhan
21 Uday Bhaskar FashionMart Mr. Shailendra Gaur
Vishal Bhowmik
Divyanshu Varun
22 Rajat kumar Visual based Question Answering Dr. Monika Arora       Ms. Pooja Mudgil
Rishabh Gupta
Tarushi Kapoor
Ankit Agnihotri
23 Vrinda Dua InteractPad- A Web Application Dr. Ritu Gupta
Divyanshi Sharma
Garima Taragi
Mriganka Sharma
24 Vishavjot Singh Yelpcamp Mr. Aman Dureja
Sarthak Kaul
Manaal Chaurasia
S.NONAME OF THE STUDENTPROJECT NAMEMENTOR’S NAME
1Anjali ChatterjiWeSync      Ms. Pooja Mudgil
2Anand Shankar
3Kunal Sagar
4Mridul Chauhan
5Vidushi Haskar
6VarunCovid-19 Safety DetectorDr. Monika Arora
7Sachin
8Piyush
9Bhumika Dhingra
10Rajan SinghElection Prediction using Twitter Sentiment AnalysisMr. Shailendra Gaur
11Ajay
12Aman VatsSpeed Detection SoftwareDr. Abhishek Swaroop
13Saiyam Kumar Singh
14Gagan Verma
15Pulkit
16Dhruv GuptaHindi News Classification with Deep LearningDr. Monika Arora
17Radhika
18Dajinder Singh